Bodelning

Juridisk hjälp vid separation | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Om oss

Specialister på humanjuridik

Salmi & Partners är en advokatfirma med stort personligt engagemang för våra klienter. Vi riktar oss till privatpersoner, små och medelstora företag. Hos oss är även en enda klient en mycket viktig kund och klienten är alltid vårt huvudsakliga fokus.

Du får en egen jurist eller advokat som lära känna dig och dina förutsättningar. Det är viktigt för oss att se de juridiska problemen och deras lösningar ur ditt personliga perspektiv, bortom det juridiska. Vi vet att bakom varje process finns det människor som behöver någon som lyssnar och ser deras sida av saken.

Sedan starten har vi som allmänpraktiserande byrå lagt stort värde vid att skapa långsiktiga och personliga relationer med våra klienter. Det, vet vi, borgar för trygghet. För oss är det mycket viktigt att du känner tillit och förtroende för oss. Även när vi arbetar med frågor som rör affärsmässiga beslut och strategier.

Lång erfarenhet av familjerätt

Vi har lång erfarenhet av familjerättsfrågor och kan hjälpa dig när du behöver hjälp med en bodelning eller andra frågeställningar kring gemensam egendom, arv och skilsmässa.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och upprättar handlingar som rör ekonomisk familjerätt. Ämnen såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev hör till våra specialiteter. Det finns ofta formkrav som måste uppfyllas för att dessa handlingar skall vara giltiga. Därför är det viktigt att ta juridisk hjälp vid utformandet. I vår rådgivning ser vi till hela din familjebild och vad du vill uppnå när handlingarna upprättas. Våra jurister förordnas regelbundet av tingsrätten som boutredningsmän och skiftesmän.

Vi hjälper dig hela vägen

Straffrätt och migrationsrätt är två andra områden där vi är verksamma. Vi erbjuder rådgivning och stöd inför förhandlingar samt hjälper dig få koll på dina rättigheter. Våra medarbetare har lång erfarenhet av de flesta former av juridiskt arbete och använder sin kompetens och erfarenhet för att du som klient ska få bästa möjliga hjälp. Vi kan bistå vid ordinarie förhandlingar och vid utformande av avtal samt även fungera som ombud för våra klienter vid tvister.

Vi kan alltid erbjuda professionell hjälp. Bodelningar är ett av våra huvudsakliga arbetsområden. Våra jurister kan kliva in och ge rådgivning redan när en separation är i anstående för att försöka se till att det uppstår så få problem som möjligt i samband med bodelningen. Vi har även erfarenhet av att arbeta som körkortsjurister och hjälper dig gärna med relaterade frågor.

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp inom något av dessa områden!

Stockholm

Ismo Salmi
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 070-817 68 72
Mail: [email protected]

Eric von Platen
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 073-513 55 97
Mail: [email protected]

Milan Miljkovics
Advokat, Delägare
Tel: 076-945 65 46
Mail: [email protected]

Jonas Melzer
Advokat, Delägare
Tel: 072-306 84 21
Mail: [email protected]

Anette Ezelius
Jurist
Tel: 070-471 14 32
Mail: [email protected] 

Alexander Follin
Advokat
Tel: 070-454 11 20
Mail: [email protected]

Urban Myrberg
Advokat
Tel: 070-454 10 59
Mail: [email protected]

Elmira Schaaf
Advokat
Tel: 079-065 21 25
Mail: [email protected]

Roula Licha
Kontorschef / Ekonomiansvarig
Tel: 08-673 51 80
Mail: [email protected]


Göteborg

Ismo Salmi
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 070-817 68 72
Mail: [email protected]

Jessica Sunnervall
Advokat, Delägare
Tel: 0760-15 79 92
Mail: [email protected]

Arlinda Loncari
Advokat
Tel: 0739-89 68 24
Mail: [email protected]

Louise Kruse
Advokat
Tel: 0762-29 66 86
Mail: [email protected]

Miki Nesic
Jurist
Tel: 031-3000 550
Mail: [email protected]

 
Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal om hur vi kan hjälpa dig!