Bodelning

Juridisk hjälp vid separation | 08-673 51 80

Om oss

Specialister på humanjuridik

Vi är en advokatfirma med stort personligt engagemang för våra klienter. Vi riktar oss till privatpersoner, små och medelstora företag. Hos oss är även en enda klient en mycket viktig kund och klienten är alltid vårt huvudsakliga fokus.

Du får en egen jurist som lära känna dig eller ditt företag och dina förutsättningar. Det är viktigt för oss att se de juridiska problemen och deras lösningar ur ditt personliga perspektiv, bortom det juridiska. Vi vet att bakom varje process finns det människor som behöver någon som lyssnar och ser deras sida av saken.

Sedan starten har vi som allmänpraktiserande byrå lagt stort värde vid att skapa långsiktiga och personliga relationer med våra klienter. Det, vet vi, borgar för trygghet. För oss är det mycket viktigt att du känner tillit och förtroende för oss. Även när vi arbetar med frågor som rör affärsmässiga beslut och strategier.

Lång erfarenhet av familjerätt

Vi har lång erfarenhet av familjerättsfrågor och kan hjälpa dig när du behöver hjälp med en bodelning eller andra frågeställningar kring gemensam egendom, arv och skilsmässa.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och upprättar handlingar som rör ekonomisk familjerätt. Ämnen såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev hör till våra specialiteter. Det finns ofta formkrav som måste uppfyllas för att dessa handlingar skall vara giltiga. Därför är det viktigt att ta juridisk hjälp vid utformandet. I vår rådgivning ser vi till hela din familjebild och vad du vill uppnå när handlingarna upprättas. Våra jurister förordnas regelbundet av tingsrätten som boutredningsmän och skiftesmän.

Vi hjälper dig hela vägen

Straffrätt och migrationsrätt är två andra områden där vi är verksamma. Vi erbjuder rådgivning och stöd inför förhandlingar samt hälper dig få koll på dina rättigheter. Våra medarbetare har lång erfarenhet av de flesta former av juridiskt arbete och använder sin kompetens och erfarenhet för att du som klient ska få bästa möjliga hjälp. Vi kan bistå vid ordinarie förhandlingar och vid utformande av avtal samt även fungera som ombud för våra klienter vid tvister.

Vi kan alltid erbjuda professionell hjälp. Bodelningar är ett av våra huvudsakliga arbetsområden. Våra jurister kan kliva in och ge rådgivning redan när en separation är i anstående för att försäka se till att det uppstår så få problem som möjligt i samband med bodelningen. Vi har även erfarenhet av att arbeta som körkortsjurister och hjälper dig gärna med relaterade frågor.

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp inom något av dessa områden!

Medarbetare Stockholm

Ismo Salmi
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 070-817 68 72
Mail: [email protected]

Eric von Platen
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 073-513 55 97
Mail: [email protected]

Milan Miljkovics
Advokat, Delägare
Tel: 076-945 65 46
Mail: [email protected]

Jenny Persdotter
Advokat
Tel: 070-725 11 45
Mail: [email protected] 

Edgar Nissen
Jur. Kand
Tel: 073-690 80 68
Mail: [email protected]

Hedvig Grönkwist
Jur. Kand.
Tel: 070-774 29 20
Mail: [email protected]

Jonas Melzer
Jur. Kand.
Tel: 072-306 84 21
Mail: [email protected]

Elisabeth Håkansson
Jur. Kand.
Tel: 070-789 02 61
Mail: [email protected]


Medarbetare Göteborg

Ismo Salmi
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 070-817 68 72
Mail: [email protected]

Jessica Sunnervall
Advokat, Delägare
Tel: 0760-15 79 92
Mail: [email protected]

 

Arlinda Loncari
Jur. Kand
Tel: 0739-89 68 24
Mail: [email protected]

Fredrik Zenngard
Jur. Kand.
Tel: 0707-64 84 98
Mail: [email protected]

Gabrielle Asklund
Jur. Kand.
Tel: 070–415 92 61
Mail: [email protected]

 

Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal om hur vi kan hjälpa dig!