Bodelning

Juridisk hjälp vid separation | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Bodelning sambo

Ring oss för fri rådgivning | 08-673 51 80

Då sambor inte berörs av samma regler som gifta par sker en bodelning endast om det finns gemensamt ägd egendom, som exempelvis en bostad som används som permanent och gemensam bostad och om någon av parterna i förhållandet begär att en bodelning genomförs. Till skillnad från ett äktenskap betraktas inte tillgångar såsom en fritidsbostad som enbart står i den ena av parternas namn, pengar, fordon eller aktier som gemensam egendom. De tillhör respektive part personligen.

En bostad räknas som införskaffad för gemensam användning om den är tänkt att utgöra sambors gemensamma permanenta bostad. Detta gäller oavsett om endast en av parterna står som ägare och har betalat för en större del eller hela bostaden. Vid bodelning har båda parterna, i detta fall, rätt till halva värdet av bostaden vardera.

Ta reda på vilka regler som gäller vid din bodelning

Däremot räknas en bostad som enskild egendom om en sambo har flyttat in i en bostad som tillhör den andra sambon redan innan man påbörjat sitt samboförhållande. Detta är viktigt att komma ihåg för att vara säker på vad som gäller om förhållandet eventuellt skulle ta slut. Kontakta oss gärna om du eller ni tillsammans har frågor kring hur man kan säkra upp rätten till en bostad vid samboförhållanden.

Vid en bodelning efter att ett samboförhållande har tagit slut är det viktigt att skriva ett bodelningsavtal, bland annat för att undvika att någon part återkommer senare med ytterligare krav efter att bodelningen har avslutats. Kontakta oss så hjälper vi till med att upprätta ett sådant avtal.

En bodelning kan vara en betungande och komplicerad process!